Category Archive Aktualności

Ramowy Program VII Konferencji SM

VII Konferencja Stwardnienia Rozsianego

Poznań, 20 listopada 2021 r.

09.00 – 09.10 Otwarcie Konferencji
09.10 – 09.40 dr n. med. Przemysław Daroszewski – Wykład o tematyce SM
09.40 – 10.10 wykład o tematyce SM – wykład sponsorowany
10.10 – 11.10 wykład o tematyce SM – wykład sponsorowany
11.10 – 11.30 Przerwa techniczna
11.30 – 12.30 wykład o tematyce SM
12.30 – 13.00 wykład o tematyce SM
13.00 – 13.10 Dyskusja
14.00 zakończenie Konferencji

Tematyka Konferencji dotyczyć będzie:
– oceny skuteczności i bezpieczeństwa dostępnego leczenia,
– analizy przeszkód występujących w dostępności leczenia,
– prezentacja metod leczenia dostępnych na świecie,
– metod terapii objawów SM,
– porównania sposobu i skuteczności leczenia różnymi lekami,
– oceny wpływu spożywania alkoholu na terapię SM.

Konferencja jest bezpłatna.

Rejestracja:
Katarzyna Krzyżagórska
tel.: 61 8310 139

Zaproszenie do współpracy w organizacji VII Konferencji SM

Fundacja NeurOstArt zaprasza do współpracy podczas organizacji VII Konferencji SM, która odbędzie się 20 listopada 2021 roku.

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną oraz powodzenie, którym cieszyła się zeszłoroczna edycja Konferencji, po raz pierwszy organizowana on-line, i tym razem zapraszamy do organizacji przedsięwzięcia w tej formule. W związku z realizacją wydarzenia on-line, spodziewamy się szerokiego grona uczestników, bez narażenia ich na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
Proponujemy możliwość wzięcia udziału w Konferencji w ramach jednego z poniższych Pakietów Sponsorskich:

Pakiet Sponsorski Złoty – Sponsor Główny (wartość 10.000zł):
– umieszczenie w zaproszeniach, dystrybuowanych drogą elektroniczną, nazwy i logo Sponsora, jako Sponsora Głównego Konferencji
– wyświetlenie logotypu Sponsora Głównego na planszy informacyjnej przed rozpoczęciem Konferencji,
– wyświetlanie logotypu Sponsora Głównego w przerwach pomiędzy wykładami,
– możliwość wyznaczenia i opłacenia od dwóch do trzech wykładów sponsorowanych,
– możliwość udziału w Konferencji nieograniczonej liczby pracowników Sponsora.

Pakiet Sponsorski Srebrny (wartość 7.000zł):
– umieszczenie w zaproszeniach, dystrybuowanych drogą elektroniczną, nazwy i logo Sponsora, jako Partnera Konferencji
– wyświetlenie logotypu Sponsora na planszy informacyjnej przed rozpoczęciem Konferencji,
– wyświetlanie logotypu Sponsora Głównego w przerwach pomiędzy wykładami,
– możliwość wyznaczenia i opłacenia do dwóch wykładów sponsorowanych,
– możliwość udziału w Konferencji 20 pracowników Sponsora.

Pakiet Sponsorski Brązowy (wartość 5.000 zł):
– umieszczenie w zaproszeniach, dystrybuowanych drogą elektroniczną, nazwy i logo Sponsora, jako Partnera Konferencji
– wyświetlenie logotypu Sponsora na planszy informacyjnej przed rozpoczęciem Konferencji,
– wyświetlanie logotypu Sponsora w przerwach pomiędzy wykładami,
– możliwość wyznaczenia i opłacenia jednego wykładu sponsorowanych,
– możliwość udziału w Konferencji 10 pracowników Sponsora.

Kontakt w sprawie Konferencji:
Katarzyna Krzyżagórska
tel. 61 8310 139
e-mail: kkrzyzagorska@orsk.ump.edu.pl

VI Konferencja SM dla Lekarzy i Specjalistów zajmujących się osobami dotkniętymi SM

 

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu oraz Fundacja NeurOstArt zapraszają na wydarzenie pn.: VI Konferencja SM. Bezpłatna konferencja on-line z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Zaproszenie na konferencję (wersja pdf)

Zaproszenie do udziału w VI Konferencji SM

W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną, uprzejmie informujemy, że zaplanowana na 21 listopada br w siedzibie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, VI Konferencja SM zostanie zorganizowana on-line, 19 listopada br.

W związku z powyższym proponujemy Państwu udział w Konferencji, w ramach następujących pakietów sponsorskich:

Pakiet Sponsorski Złoty – Sponsor Główny (wartość 10.000zł):

– umieszczenie w zaproszeniach, dystrybuowanych drogą elektroniczną, nazwy i logo Sponsora, jako Sponsora Głównego Konferencji

– wyświetlenie logotypu Sponsora Głównego na planszy informacyjnej przed rozpoczęciem Konferencji,

– wyświetlanie logotypu Sponsora Głównego w przerwach pomiędzy wykładami,

– możliwość wyznaczenia i opłacenia od dwóch do trzech wykładów sponsorowanych,

– możliwość udziału w Konferencji nieograniczonej liczby pracowników Sponsora.

Pakiet Sponsorski Srebrny (wartość 7.000zł)

 – umieszczenie w zaproszeniach, dystrybuowanych drogą elektroniczną, nazwy i logo Sponsora Konferencji,

– wyświetlenie logotypu Sponsora na planszy informacyjnej przed rozpoczęciem Konferencji,

– wyświetlanie logotypu Sponsora w przerwach pomiędzy wykładami,

– możliwość wyznaczenia i opłacenia do dwóch wykładów sponsorowanych,

– możliwość udziału w Konferencji do 20 pracowników Sponsora.

Pakiet Sponsorski Brązowy (wartość 5.000 zł)

– umieszczenie w zaproszeniach, dystrybuowanych drogą elektroniczną, nazwy i logo Sponsora Konferencji,

– wyświetlenie logotypu Sponsora na planszy informacyjnej przed rozpoczęciem Konferencji,

– wyświetlanie logotypu Sponsora w przerwach pomiędzy wykładami,

– możliwość wyznaczenia i opłacenia jednego wykładu sponsorowanego,

– możliwość udziału w Konferencji do 10 pracowników Sponsora.

W związku z realizacją wydarzenia on-line, spodziewamy się szerokiego grona uczestników, bez narażenia ich na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Uprzejmie przypominamy, że VI Konferencja SM spełnia standardy etyczne wynikające z Kodeksu Przejrzystości oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i uzyskała Certyfikat INFARMA. Wydarzenie zostało także objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska.

Ramowy Program V Konferencji SM

V Konferencja Stwardnienia Rozsianego 23 listopada 2019r.

              
09.00 – 09.10 – Otwarcie Konferencji
09.10 – 09.40 – dr n. med. Przemysław Daroszewski „Sytuacja dostępu do leczenia SM w ramach programów lekowych w Wielkopolsce i kraju”
09.40 – 10.40 – dr n. med. Elżbieta Tokarz-Kupczyk i lek. Karolina Kania „Czy rozmowa z pacjentem może wpłynąć na efekt leczenia SM?” /wykład sponsorowany przez firmę BIOGEN/
10.40 – 11.00 – dr n. med. Przemysław Daroszewski, dr n. o zdr. Agnieszka Wareńczak „Ocena wpływu ćwiczeń wykonywanych w domu na jakość życia i sprawność pacjentów z SM”
11.00 – 11.15 – Dyskusja.
11.15 – 11.45 – Przerwa kawowa.
11.45 – 12.15 – dr n. med. Elżbieta Tokarz-Kupczyk „Bezpieczeństwo leczenia Betaferonem” /wykład sponsorowany przez firmę BAYER/
12.15 – 13.15 – prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski „Skuteczne leczenie RRMS – jutro zaczyna się dzisiaj” /wykład sponsorowany przez firmę BIOGEN/
13.15 – 13.30 – Dyskusja
13.30 – Lunch
14.30 – zakończenie Konferencji

Zaproszenie do współpracy w organizacji V Konferencji SM 23.11.2019

 W imieniu Fundacji NeurOstArt zapraszam do współpracy podczas organizacji V Konferencji SM, która odbędzie się 23 listopada 2019 roku w Poznaniu. Uprzejmie informujemy, że wcześniej zaplanowana data wydarzenia (16 listopada 2019 r.), ze względu na odbywającą się w tym samym czasie w Zakopanem Ogólnopolską Konferencję Pułapki w Neurologii, uległa zmianie. Konferencja odbędzie się w Sali im. Janiny Tomaszewskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przy ul. 28 Czerwca 1959 roku 135/147 (siedziba Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Kliniczego im. W. Degi UM w Poznaniu – wejście D). W spotkaniu wezmą udział lekarze neurolodzy z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego.
Proponujemy możliwość wzięcia udziału w Konferencji w ramach jednego z poniższych Pakietów Sponsorskich:

Pakiet Sponsorski Złoty – Sponsor Główny (wartość 15.000zł):

 • zamieszczenie na zaproszeniach nazwy i logo Sponsora, jako Sponsora Głównego Konferencji;
 • zamieszczenie na materiałach konferencyjnych logo i nazwy Sponsora, jako Sponsora Głównego Konferencji;
 • możliwość umieszczenia materiałów promocyjnych Sponsora Głównego wraz z materiałami konferencyjnymi;
 • możliwość wystawienia stoiska informacyjnego o wymiarach 2x2m podczas Konferencji, w miejscu wskazanym przez Sponsora;
 • możliwość wystawienia, na sali wykładowej, jednego roll-up’u promocyjnego o wymiarach 1x2m podczas Konferencji;
 • możliwość wyznaczenia i opłacenia od dwóch do trzech wykładów sponsorowanych;
 • możliwość udziału w Konferencji trzech pracowników Sponsora.

Pakiet Sponsorski Srebrny (wartość 10.000 zł):

 • zamieszczenie na zaproszeniach nazwy i logo Sponsora, jako Partnera Konferencji;
 • zamieszczenie na materiałach promocyjnych logo i nazwy Sponsora, jako Partnera Konferencji;
 • możliwość wystawienia, poza salą wykładową, jednego roll-up’ów promocyjnych o wymiarach 1x2m, podczas Konferencji;
 • możliwość wyznaczenia i opłacenia do dwóch wykładów sponsorowanych;
 • możliwość udziału w Konferencji dwóch pracowników Sponsora.

Pakiet Sponsorski Brązowy (wartość 5.000 zł).

 • zamieszczenie na zaproszeniach nazwy i logo Sponsora, jako Partnera Konferencji;
 • zamieszczenie na materiałach promocyjnych logo i nazwy Sponsora, jako Partnera Konferencji;
 • możliwość wystawienia stoiska informacyjnego o wymiarach 1x1m podczas Konferencji, w miejscu wskazanym przez organizatora;
 • możliwość wystawienia, poza salą wykładową, jednego roli-up’u promocyjnego o wymiarach 1x2m podczas Konferencji;
 • możliwość wyznaczenia i opłacenia jednego wykładu sponsorowanego;
 • możliwość udziału w Konferencji jednego pracownika Sponsora.

 

Prezes Zarządu

Zuzanna Daroszewska

 

Zaproszenie na konferencję (wersja pdf)

Ramowy Program IV Konferencji SM

IV Konferencja Stwardnienia Rozsianego 3 listopada 2018r.

              
09.00 – 09.05 – Otwarcie Konferencji – powitanie uczestników przez Prezesa Fundacji ARTVEN, Pana dr. n. med. Przemysława Daroszewskiego.
09.05 – 09.35 – „Opóźnienia i ich przyczyny w rozpoczęciu leczenia w programach lekowych NFZ pacjentów chorych na SM”- dr n. med. Przemysław Daroszewski.
09.35 – 10.05 – „Porównanie skuteczności leków w RRMS – prof. dr. hab. n. med. Radosław Kaźmierski /wykład sponsorowany/.
10.05 – 10.35 – „Mapa w leczeniu RRMS – jakim lekiem rozpocząć terapię, kiedy switchować, kiedy eskalować…” – prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki /wykład sponsorowany/.
10.35 – 10.45 – Dyskusja.
10.45 – 11.00 – Przerwa kawowa.
11.00 – 12.00 – Doświadczenia własne z leczenia SM (omówienie wybranych przypadków) /wykład sponsorowany/.
12.00 – 13.00 – Zastosowania toksyny botulinowej w leczeniu objawowym SM /wykład sponsorowany/.
13.00 – 13.30 – Leczenie SM lekami doustnymi /wykład sponsorowany/.
13.30 – 13.45 – Dyskusja.
13.45 – 15.00 – Lunch.

Zaproszenie do współpracy w organizacji IV Konferencji SM 03.11.2018

 W imieniu Fundacji ARTVEN zapraszam do współpracy podczas organizacji IV Konfereni SM, która odbędzie się 03 listopada 2018 roku. Gospodarzem wydarzenia będzie Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ w Poznaniu z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3. W spotkaniu wezmą udział lekarze neurolodzy i radiolodzy z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i  -kujawsko-pomorskiego.

Proponujemy możliwość wzięcia udziału w Konferencji w ramach jednego z poniższych Pakietów Sponsorskich:

Pakiet Sponsorski Złoty – Sponsor Główny (wartość 15.000 zł).

 • zamieszczenie na zaproszeniach nazwy i logo Sponsora, jako Sponsora Głównego Konferencji;
 • zamieszczenie na materiałach konferencyjnych logo i nazwy Sponsora, jako Sponsora Głównego Konferencji;
 • możliwość umieszczenia materiałów promocyjnych Sponsora Głównego wraz z materiałami konferencyjnymi;
 • możliwość wystawienia stoiska informacyjnego o wymiarach 2x2m podczas Konferencji, w miejscu wskazanym przez Sponsora;
 • możliwość wystawienia, na sali wykładowej, jednego roll-up’u promocyjnego o wymiarach 1x2m podczas Konferencji;
 • możliwość wyznaczenia i opłacenia od dwóch do trzech wykładów sponsorowanych;
 • możliwość udziału w Konferencji trzech pracowników Sponsora.

Pakiet Sponsorski Srebrny (wartość 10.000 zł).

 • zamieszczenie na zaproszeniach nazwy i logo Sponsora, jako Partnera Konferencji;
 • zamieszczenie na materiałach promocyjnych logo i nazwy Sponsora, jako Partnera Konferencji;
 • możliwość wystawienia stoiska informacyjnego o wymiarach 1x1m podczas Konferencji, w miejscu wskazanym przez organizatora;
 • możliwość wystawienia, poza salą wykładową, jednego roll-up’ów promocyjnych o wymiarach 1x2m, podczas Konferencji;
 • możliwość wyznaczenia i opłacenia do dwóch wykładów sponsorowanych;
 • możliwość udziału w Konferencji dwóch pracowników Sponsora.

Pakiet Sponsorski Brązowy (wartość 5.000 zł).

 • zamieszczenie na zaproszeniach nazwy i logo Sponsora, jako Partnera Konferencji, zamieszczenie na materiałach promocyjnych logo i nazwy Sponsora, jako Partnera Konferencji;
 • możliwość wystawienia stoiska informacyjnego o wymiarach 1x1m podczas Konferencji, w miejscu wskazanym przez organizatora;
 • możliwość wystawienia, poza salą wykładową, jednego roli-up’u promocyjnego o wymiarach 1x2m podczas Konferencji;
 • możliwość wyznaczenia i opłacenia jednego wykładu sponsorowanego;
 • możliwość udziału w Konferencji jednego pracownika Sponsora.

Zapraszamy do współpracy. Liczba miejsc ograniczona.

Prezes Zarządu

Przemysław Daroszewski

 

Artven ul. Wichrowa 20 8, 60-449 Poznań, NIP 781-181-15-81, REGON 300613992.

BZ WSK 67 1090 1362 0000 0001 1403 7123

biuro@artven.org

Zaproszenie na konferencję (wersja pdf)

IV Konferencja SM z Certyfikatem INFARMA

Miło nam poinformować, że IV Konferencja SM uzyskała certyfikat zgodności INFARMA.