Zaproszenie do współpracy w organizacji IV Konferencji SM 03.11.2018

Zaproszenie do współpracy w organizacji IV Konferencji SM 03.11.2018

 W imieniu Fundacji ARTVEN zapraszam do współpracy podczas organizacji IV Konfereni SM, która odbędzie się 03 listopada 2018 roku. Gospodarzem wydarzenia będzie Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ w Poznaniu z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3. W spotkaniu wezmą udział lekarze neurolodzy i radiolodzy z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i  -kujawsko-pomorskiego.

Proponujemy możliwość wzięcia udziału w Konferencji w ramach jednego z poniższych Pakietów Sponsorskich:

Pakiet Sponsorski Złoty – Sponsor Główny (wartość 15.000 zł).

 • zamieszczenie na zaproszeniach nazwy i logo Sponsora, jako Sponsora Głównego Konferencji;
 • zamieszczenie na materiałach konferencyjnych logo i nazwy Sponsora, jako Sponsora Głównego Konferencji;
 • możliwość umieszczenia materiałów promocyjnych Sponsora Głównego wraz z materiałami konferencyjnymi;
 • możliwość wystawienia stoiska informacyjnego o wymiarach 2x2m podczas Konferencji, w miejscu wskazanym przez Sponsora;
 • możliwość wystawienia, na sali wykładowej, jednego roll-up’u promocyjnego o wymiarach 1x2m podczas Konferencji;
 • możliwość wyznaczenia i opłacenia od dwóch do trzech wykładów sponsorowanych;
 • możliwość udziału w Konferencji trzech pracowników Sponsora.

Pakiet Sponsorski Srebrny (wartość 10.000 zł).

 • zamieszczenie na zaproszeniach nazwy i logo Sponsora, jako Partnera Konferencji;
 • zamieszczenie na materiałach promocyjnych logo i nazwy Sponsora, jako Partnera Konferencji;
 • możliwość wystawienia stoiska informacyjnego o wymiarach 1x1m podczas Konferencji, w miejscu wskazanym przez organizatora;
 • możliwość wystawienia, poza salą wykładową, jednego roll-up’ów promocyjnych o wymiarach 1x2m, podczas Konferencji;
 • możliwość wyznaczenia i opłacenia do dwóch wykładów sponsorowanych;
 • możliwość udziału w Konferencji dwóch pracowników Sponsora.

Pakiet Sponsorski Brązowy (wartość 5.000 zł).

 • zamieszczenie na zaproszeniach nazwy i logo Sponsora, jako Partnera Konferencji, zamieszczenie na materiałach promocyjnych logo i nazwy Sponsora, jako Partnera Konferencji;
 • możliwość wystawienia stoiska informacyjnego o wymiarach 1x1m podczas Konferencji, w miejscu wskazanym przez organizatora;
 • możliwość wystawienia, poza salą wykładową, jednego roli-up’u promocyjnego o wymiarach 1x2m podczas Konferencji;
 • możliwość wyznaczenia i opłacenia jednego wykładu sponsorowanego;
 • możliwość udziału w Konferencji jednego pracownika Sponsora.

Zapraszamy do współpracy. Liczba miejsc ograniczona.

Prezes Zarządu

Przemysław Daroszewski

 

Artven ul. Wichrowa 20 8, 60-449 Poznań, NIP 781-181-15-81, REGON 300613992.

BZ WSK 67 1090 1362 0000 0001 1403 7123

biuro@artven.org

Zaproszenie na konferencję (wersja pdf)