Ramowy Program IV Konferencji SM

Ramowy Program IV Konferencji SM

IV Konferencja Stwardnienia Rozsianego 3 listopada 2018r.

              
09.00 – 09.05 – Otwarcie Konferencji – powitanie uczestników przez Prezesa Fundacji ARTVEN, Pana dr. n. med. Przemysława Daroszewskiego.
09.05 – 09.35 – „Opóźnienia i ich przyczyny w rozpoczęciu leczenia w programach lekowych NFZ pacjentów chorych na SM”- dr n. med. Przemysław Daroszewski.
09.35 – 10.05 – „Porównanie skuteczności leków w RRMS – prof. dr. hab. n. med. Radosław Kaźmierski /wykład sponsorowany/.
10.05 – 10.35 – „Mapa w leczeniu RRMS – jakim lekiem rozpocząć terapię, kiedy switchować, kiedy eskalować…” – prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki /wykład sponsorowany/.
10.35 – 10.45 – Dyskusja.
10.45 – 11.00 – Przerwa kawowa.
11.00 – 12.00 – Doświadczenia własne z leczenia SM (omówienie wybranych przypadków) /wykład sponsorowany/.
12.00 – 13.00 – Zastosowania toksyny botulinowej w leczeniu objawowym SM /wykład sponsorowany/.
13.00 – 13.30 – Leczenie SM lekami doustnymi /wykład sponsorowany/.
13.30 – 13.45 – Dyskusja.
13.45 – 15.00 – Lunch.